Browsed by
Tag: mabit di muzdalifah

Tips Ketika Wukuf di Arofah

Tips Ketika Wukuf di Arofah

UMROH AFI PRIMA, Amanah Fadzila. Wukuf adalah hadir dan berada di daerah mana saja di Arafah, walaupun dalam keadaan tidur, sadar, berkendaraan, duduk, berbaring atau berjalan, baik pula dalam keadaan suci atau tidak suci (seperti haidh, nifas atau junub) (Fiqih Sunnah, 1: 494). Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling penting. Siapa yang luput dari wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah bagian dari rukun haji dan siapa yang…

Read More Read More

Manasik Haji dan Umroh

Manasik Haji dan Umroh

UMROH AFI PRIMA, Amanah Fadzila. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Selamat datang di website informasi umroh dan haji yang siap ikhlas melayani jamaah umroh dan haji, dengan harapan semoga Allah Subahanahu wa ta ala memberikan hidayah dan menuntun kita dalam beribadah sesuai syariat yang benar. http://umrohdanhaji.info/masdjid-nabawi/” target=”_blank”>masjid Nabawi, dan tempat tempat melaksanakan manasik haji, ketika berihram di Miqat, thawaf, sa’i, tahallul, wukuf di arofah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh di Jamarot. Beikut adalah tuntunan Manasik Haji dan Umroh lengkap…

Read More Read More

Arafah Tempat Wukuf

Arafah Tempat Wukuf

UMROH AFI PRIMA, Amanah Fadzila. Arafah Tempat Wukuf adalah daerah terbuka dan luasnya sekitar 1200 hektar, dikelilingi bukit berbatuan setengah lingkaran. Letaknya sekitar 25 km sebelah timur luar kota suci umat Islam Mekkah al-Mukarommah, dan tidak berpenghuni. Diluar waktu wukuf, Arafah hanyalah hamparan tanah lapang terbuka yang tidak boleh dihuni, banyak juga jamaah umroh dan haji yang ziarah ke jabal rochmah di Arafah diluar waktu wukuf. Arafah Tempat Wukuf bisa juga disebut Arafat dalam bentuk plural. Arafah diambil dari kata…

Read More Read More